Geachte leden en ouders van leden onder de 18 jaar,

Het bestuur nodigt u allen uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdagavond 22 maart om 20.30 uur in de kantine.
Leden onder de 16 jaar worden bij een ledenvergadering vertegenwoordigt door hun ouders.
Ook vrijwilligers zijn van harte welkom.